Witamy na stronie informacyjnej dotyczącej udzielania specjalistycznych porad lekarskich z zakresu endokrynologii
i diabetologii oraz wykonywania badań USG. Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje związane z chorobami endokrynnymi oraz metabolicznymi.

lek. med. Lidia Dymalska-Kubasik

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - ENDOKRYNOLOG

lek. med. Marek Kubasik

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - DIABETOLOG

NOWY ADRES OD STYCZNIA 2021


Leszno, ul. Fabryczna 15, Poliklinika "Serce"
Rejestracja codziennie od godz. 13.00.
604-869-415

Rawicz, ul. Miedzińskiego 6d
Rejestracja codziennie od godz. 13.00.
655-464-507
 • Gruczoł tarczowy
  Tarczyca jest największym narządem wyspecjalizowanym w czynności wewnątrzwydzielniczej w ludzkim organizmie.
 • Choroby tarczycy
  Czynnościowe zaburzenia funkcji tarczycy należą do najbardziej powszechnych zaburzeń stanu zdrowia i występują w ok. 5 % populacji.
 • USG tarczycy
  Badanie sonograficzne tarczycy oraz laboratoryjne badania dodatkowe pozwalają w oparciu o stan kliniczny i wywiad chorobowy ustalić rozpoznanie, a w następnym etapie podjąć specjalistyczne leczenie.
 • Operacja tarczycy
  Wyleczenie chorób tarczycy u niektórych pacjentów może być tylko operacyjne.
  Wykonana subtotalna strumektomia powoduje konieczność dalszego leczenia substytucyjnego.
 • Specyficzne zaburzenia odżywiania
  Obsesyjne dążenie do celowej wagi powoduje, że w filozofii pro-ana lub pro-mia - ?motylki? mogą w nieodwracalny sposób zniszczyć biologicznie swój organizm w wyniku wtórnych zaburzeń endokrynologicznych, metabolicznych i zaburzeń funkcji somatycznych.
 • Anoreksja
  Specyficzne zaburzenie odżywiania na podłożu psychicznym takie jak anorexia nevosa, bulimia, bulimiorexia są często przyczyną zaburzeń hormonalnych, najczęściej o charakterze nieprawidłowych cykli miesięcznych lub braku miesiączkowania.
 • Bielactwo
  Przewlekła choroba depigmentacji skóry często współistnieje z innymi chorobami autoimmunologicznymi, także endokrynnymi takimi jak choroba Hashimoto czy choroba Graves-Basedova.
 • Andropauza
  Substytucyjne leczenie mężczyzn w okresie andropauzy jest leczeniem wspomagającym, pozwalającym utrzymać aktywność życiową oraz dobry stan sprawności fizycznej.
 • Menopauza
  Ok. 700 mln liczy populacja kobiet na całym świecie, które znajdują się w okresie pomenopauzalnym.
 • Zespół okołomenopeuzalny
  Substytucyjne leczenie hormonalne u kobiet w okresie pomenopauzalnym poprawia wydolność organizmu, znosi objawy naczynioruchowe i zapobiega osteoporozie.
 • Wygraj z chorobą!
  Medycyna prewencyjna i przeciwstarzeniowa jest nową specjalnością lekarską, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI wieku, w którym coraz większy odsetek będą stanowić ludzie po 65 roku życia. Walkę z chorobą trzeba podjąć zawsze i można ją wygrać w każdym wieku.
<br><br><br><br><center>lek. med. Lidia Dymalska-Kubasik</center>

lek. med. Lidia Dymalska-Kubasik

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
ENDOKRYNOLOG
 • OD STYCZNIA 2021 - LESZNO, ul. Fabryczna 15, Poliklinika "Serce"
  Godziny przyjęć wg. rejestracji
  Rejestracja codziennie od godz. 13.00 - 604-869-415
 • _______________________________________________________________
 • OD STYCZNIA 2021 - LESZNO, ul. Fabryczna 15, Poliklinika "Serce"
  Godziny przyjęć wg. rejestracji
  Rejestracja codziennie od godz. 13.00 - 604-869-415
 • Rawicz, ul. Miedzińskiego 6d
  Godziny przyjęć wg. rejestracji
  Rejestracja codziennie od godz. 13.00 - 655-464-507
 • _______________________________________________________________

OD STYCZNIA 2021
LESZNO, ul. Fabryczna 15
Poliklinika "Serce"

RAWICZ, ul. Miedzińskiego 6d

 • Rozpoznanie cukrzycy
  Rozpoznanie cukrzycy jest proste - wystarczy oznaczyć poziom cukru we krwi.
  Pamiętaj - należy zgłosić się do lekarza, gdy poziom glikemii na czczo w oznaczeniu glukometrem - przekracza 100mg%.
 • Oznaczenie glikemii
  Dla chorego na cukrzycę oznaczenie cukru raz na dobę to za mało - najlepiej wykonywać oznaczenia i prowadzić profil glikemii według zaleceń lekarza.
 • Glukometr w służbie pacjenta
  Stosowanie glukometru do oznaczeń glikemii jest ważnym elementem samokontroli pacjenta w prowadzonym leczeniu diabetologicznym.
 • Leczenie farmakologiczne cukrzycy
  W początkowym okresie leczenia cukrzycy typu 2 większości pacjentów dla wyrównania glikemii wystarcza stosowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.
 • Insulinoterapia
  W cukrzycy typu 1 jedynym lekiem wyrównującym wysokie wartości glikemii jest insulina. Możliwość jej stosowania przy użyciu automatycznych wstrzykiwaczy, po właściwie przeprowadzonej edukacji diabetologicznej, nie stwarza pacjentom większych trudności.
 • Sprawdź swoje BMI
  Otyłość brzuszna u chorych z cukrzycą zawsze pogarsza efekty leczenia i jest dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia innych chorób.
 • Dieta cukrzycowa
  Dieta w cukrzycy jest ważnym i nie dającym się pominąć elementem leczenia - wspomaga wyrównanie metaboliczne choroby przywracające stan zdrowia.
 • Zespół polimetaboliczny
  U pacjentów z cukrzycą typu 2 często występuje nadciśnienie tętnicze, które zawsze należy leczyć oraz systematycznie kontrolować.
<br><br><br><center>lek. med. Marek Kubasik</center>
lek. med. Marek Kubasik

SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
DIABETOLOG

PRZYJĘCIA PACJENTÓW
WE WTORKI OD GODZINY 15.00

informacja telefoniczna codziennie od godz. 13.00 - 604-869-415

OD STYCZNIA 2021
LESZNO, ul. Fabryczna 15
Poliklinika "Serce"

 • USG
  Badania sonograficzne narządów i tkanek organizmu uzyskały obecnie istotną i ważną pozycję wykorzystwaną w wielu dziedzinach medycyny.
 • USG
  Badanie sonograficzne jest cennym elementem nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej, które musi być interpretowane łącznie z badaniem klinicznym pacjenta i innymi badaniami dodatkowymi.
 • USG
  Obecnie stosowana aparatura ultrasonograficzna w znacznym stopniu pozwala uzupełnić podjętą diagnostykę i monitorować leczenie.
 • USG
  Diagnostyka ultrasonograficzna piersi jest łatwo dostępną metodą wykrywania zmian patologicznych, poddającą wstępnej rewizji lekarskiej guzki wykryte podczas samobadania piersi przez kobiety.
 • USG
  Wynik i opis badania ultrasonograficznego często uzupełniany jest zdjęciem obrazowanych i opisywanych struktur - wynik badania należy zachować i przedstawić lekarzowi.
 • Badanie ultrasonograficzne pacjenta

  Badanie ultrasonograficzne jest bardzo wygodne dla chorego, zwykle nie wymaga bowiem wcześniejszych przygotowań, nie boli i nie uszkadza tkanek.

  Można je powtarzać wielokrotnie w krótkim czasie nawet u chorych w ciężkim stanie. Wyemitowana fala, przechodząc przez ciało człowieka, wprawia w drgania napotkane tkanki. Uzyskany obraz odtwarza rzeczywistość, jednak jego interpretacja zawsze zależy od wiedzy lekarza.
 • Tajniki badania

  Właśnie dlatego przed badaniem lekarz nakłada na skórę specjalny żel, eliminując w ten sposób niepotrzebną ze względów diagnostycznych granicę między ośrodkami.

  Zamiast dwóch wyraźnych granic - na styku głowicy aparatu z powietrzem oraz powietrza ze skórą - mamy jedną dzięki odpowiednim własnościom żelu. Fala wnika prawie bez przeszkód w głąb ciała pacjenta.